Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Križanović Danica


Matični broj registra RKFBiH:
20000610


Licenca:
reg.br. 3061256222
19.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7