Registar ovlaštenih revizora

Križanović Danica


Matični broj registra RKFBiH:
20000610


Licenca:
reg.br. 3060068164
09.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 09.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7