Registar ovlaštenih revizora

Čotić Irena


Matični broj registra RKFBiH:
20000550


Licenca:
reg.br. 3080074168
01.10.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 01.10.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7