Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kuljuh Haša


Matični broj registra RKFBiH:
200002520


Licenca:
reg.br. 3050155203
29.05.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.05.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7