Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Salihović Namik


Matični broj registra RKFBiH:
20000450


Licenca:
reg.br. 3090945225
21.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"EX-PROFESSO" d.o.o. Sarajevo
Dr. Ševale Zildžić Iblizović 9, Ilidža


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7