Registar ovlaštenih revizora

Madunić Zvonimir


Matični broj registra RKFBiH:
20000370


Licenca:
reg.br. 3090022132
12.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 12.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7