Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Milićević Marijana


Matični broj registra RKFBiH:
20000360


Licenca:
reg.br. 3080808227
14.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7