Registar ovlaštenih revizora

Sušac Nevenka


Matični broj registra RKFBiH:
20000350


Licenca:
reg.br. 3070243104
25.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 25.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7