Registar ovlaštenih revizora

Šadić Muhamed


Matični broj registra RKFBiH:
20000340


Licenca:
reg.br. 3030057107
10.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7