Registar ovlaštenih revizora

Avdić-Vajzović Lejla


Matični broj registra RKFBiH:
200000220


Licenca:
reg.br. 3090017108
24.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 24.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"BILANS" d.o.o. Sarajevo,
ul. Ljubljanska 16a Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7