Registar ovlaštenih revizora

Mujanović Sabina


Matični broj registra RKFBiH:
200002140


Licenca:
reg.br. 3090158100
10.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7