Registar ovlaštenih revizora

Bihorac Mirza


Matični broj registra RKFBiH:
200000200


Licenca:
reg.br. 3090442108
29.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"PRICEWATERHOUSECOOPERS" d.o.o. Sarajevo
ul. Fra Anđela Zvizdovića br.1, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7