Registar ovlaštenih revizora

Jakupović Divković Ismeta


Matični broj registra RKFBiH:
200002040


Licenca:
reg.br. 3030997195
29.10.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 29.10.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7