Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Alihodžić Advija


Matični broj registra RKFBiH:
200002030


Licenca:
reg.br. 3091248223
21.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7