Registar ovlaštenih revizora

Alihodžić Advija


Matični broj registra RKFBiH:
200002030


Licenca:
reg.br. 3090819198
12.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 12.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7