Registar ovlaštenih revizora

Junuzović Paša


Matični broj registra RKFBiH:
200001970


Licenca:
reg.br. 3040678199
26.07.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 26.07.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7