Registar ovlaštenih revizora

Pračić Asima


Matični broj registra RKFBiH:
200001950


Licenca:
reg.br. 3030829190
04.09.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 04.09.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7