Registar ovlaštenih revizora

Cvijanović Zoran


Matični broj registra RKFBiH:
200001920


Licenca:
reg.br. 3060931197
16.10.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 16.10.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7