Registar ovlaštenih revizora

Abduzaimović-Filipović Sadeta


Matični broj registra RKFBiH:
200001810


Licenca:
reg.br. 3090612197
10.07 2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 10.07 2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7