Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Mehić Edin


Matični broj registra RKFBiH:
200001800


Licenca:
reg.br. 3044097214
07.02.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIFORM" d.o.o. Sarajevo,
ul. Đoke Mazalića br.1, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7