Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Nurkić Damir


Matični broj registra RKFBiH:
200001790


Licenca:
reg.br. 3094041211
06.01.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„RECONS“ d.o.o. Sarajevo,
ul. Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7