Registar ovlaštenih revizora

Čorbo Jasmina


Matični broj registra RKFBiH:
200000170


Licenca:
reg.br. 3070011105
17.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"RECOM" d.o.o. Mostar
ul. Lacina bb (PC Vila Neretva), Mostar


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7