Registar ovlaštenih revizora

Đug Omer


Matični broj registra RKFBiH:
200001630


Licenca:
reg.br. 3010132102
07.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJSKA KUĆA" d.o.o. Bihać
ul. Skendera Kulenovića br.17, Bihać


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7