Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Eskić Zuhra


Matični broj registra RKFBiH:
200001530


Licenca:
reg.br. 3090619226
18.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"Zuko" d.o.o. Sarajevo,
Džemala Bijedića 185, Sarajevo, Ilidža


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7