Registar ovlaštenih revizora

Kordić Dina


Matični broj registra RKFBiH:
200001510


Licenca:
reg.br. 3090100102
19.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
-


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7