Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Šljokić Berna


Matični broj registra RKFBiH:
200000150


Licenca:
reg.br. 3090039235
24.01.2023.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"ATC" doo Sarajevo, Milana Preloga 12, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7