Registar ovlaštenih revizora

Kazić Meliha


Matični broj registra RKFBiH:
200001470


Licenca:
reg.br. 3010018160
22.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 22.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
„ME-AD“ d.o.o. Sanski Most,
Bulevar VII Korpusa bb, Sanski Most


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7