Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Prašljivić Kerima


Matični broj registra RKFBiH:
200001440


Licenca:
reg.br. 3091113229
07.09.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVKER" d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7