Registar ovlaštenih revizora

Prašljivić Kerima


Matični broj registra RKFBiH:
200001440


Licenca:
reg.br. 3090048103
15.08.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 15.08.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVKER" d.o.o. Sarajevo
Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7