Registar ovlaštenih revizora

Lalić Sada


Matični broj registra RKFBiH:
200001400


Licenca:
reg.br. 3090027164
31.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 31.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"LSC" d.o.o. Sarajevo
Derviša Numića 2
Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7