Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Kaknjo Lejla


Matični broj registra RKFBiH:
200000140


Licenca:
reg.br. 3090875224
15.06.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„BDO BH“ d.o.o. Sarajevo,
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7