Registar ovlaštenih revizora

Krtalić Zoran


Matični broj registra RKFBiH:
200001300


Licenca:
reg.br. 3070086107
19.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA K&P" d.o.o. Mostar, ul. Akademika Ivana Zovke br.12, Mostar


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7