Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Babačić Vezirka


Matični broj registra RKFBiH:
200001280


Licenca:
reg.br. 3090717228
27.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVISAL" d.o.o. Sarajevo, ul. 12.Marta broj 14/2, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7