Registar ovlaštenih revizora

Babačić Vezirka


Matični broj registra RKFBiH:
200001280


Licenca:
reg.br. 3090114103
03.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVISAL" d.o.o. Sarajevo, ul. 12.Marta broj 14/2, Ilidža, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7