Registar ovlaštenih revizora

Hasović Zijad


Matični broj registra RKFBiH:
200001260


Licenca:
reg.br. 3090030150
14.09.2018.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 14.09.2021.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7