Registar ovlaštenih revizora

Hrnjić Ahmo


Matični broj registra RKFBiH:
200001250


Licenca:
reg.br. 3030112100
28.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"INTERCOD" d.o.o. Kladanj, Jaz br. 9A, Kladanj


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7