Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Mišić Dinka


Matični broj registra RKFBiH:
200001230


Licenca:
reg.br. 3070658228
09.05.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA FIRCON" d.o.o. Mostar,
Blajburških žrtava bb, Mostar


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7