Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Ivanković Draženka


Matični broj registra RKFBiH:
200001220


Licenca:
reg.br. 3070031145
19.08.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.08.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:
"FINACO-R" d.o.o. Mostar,
Stjepana Radića 31 (Tržni centar Mostar), Mostar


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7