Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Jaganjac Hamid


Matični broj registra RKFBiH:
200001200


Licenca:
reg.br. 3040670220
27.04.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7