Registar ovlaštenih revizora

Fejzić Nihad


Matični broj registra RKFBiH:
200000120


Licenca:
reg.br. 3090169107
30.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"BAKER TILLY RE OPINION" d.o.o. Sarajevo
Grbavička 4, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7