Registar ovlaštenih revizora

Turković Zoran


Matični broj registra RKFBiH:
200001180


Licenca:
reg.br. 3070172105
03.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 03.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REVIZIJA-AUDITING" d.o.o. Mostar
Trg Ivana Krndelja 36, Mostar


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7