Registar ovlaštenih revizora

Mujan Kasim


Matični broj registra RKFBiH:
200001170


Licenca:
reg. br. 3090043161
28.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 28.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
Firma i adresa revizorskog društva:
„UNIJA CONSULTING“ d.o.o. Sarajevo,
Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7