Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Dervišić Nijaz


Matični broj registra RKFBiH:
200001150


Licenca:
reg.br. 3090034145
30.12.2020.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.12.2023.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7