Registar licenciranih ovlaštenih revizora

Beganović Ensud


Matični broj registra RKFBiH:
200001140


Licenca:
reg.br. 3040745220
14.07.2022.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
"REFIN" d.o.o. Vareš,
Čaršija br.6, Vareš


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7