Registar ovlaštenih revizora

Djedović Pavo


Matični broj registra RKFBiH:
200001080


Licenca:
reg.br. 3110344102
30.10.2020.
Federalno ministarstvo finansija


Firma i adresa revizorskog društva:
„LeitnerLeitner Revizija“ doo
Hiseta 15, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7