Registar ovlaštenih revizora

Djedović Pavo


Matični broj registra RKFBiH:
200001080


Licenca:
reg.br. 3110344102
30.10.2017.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 30.10.2020.


Firma i adresa revizorskog društva:
"Leitner + Leitner Revizija" d.o.o.
Hiseta 15, Sarajevo


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7