Registar ovlaštenih revizora

Hozić Muharem


Matični broj registra RKFBiH:
200001070


Licenca:
reg.br. 3060345109
07.06.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 07.06.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:
"REKAPITAL" d.o.o. Bugojno,
ul. Sultan Ahmedova br.70, Bugojno


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7