Registar ovlaštenih revizora

Korajlić Sadina


Matični broj registra RKFBiH:
200001050


Licenca:
reg.br. 3040023107
17.05.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 17.05.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7