Registar ovlaštenih revizora

Pašić Aida


Matični broj registra RKFBiH:
200000010


Licenca:
reg.br. 3090002100
19.04.2019.
Federalno ministarstvo finansija
rok važenja: 19.04.2022.


Firma i adresa revizorskog društva:


← Registar

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7