Aktuelnosti

Tarifa revizorskih usluga („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/13)

Tarifa revizorskih usluga („Službene novine Federacije BiH“ broj 57/13)

Čet, 25. Jul. 2013.

Objavljena Tarifa revizorskih usluga („Službene novine FBiH“ broj 57/13), usvojena na vanrednoj Skupštini Revizorske komore FBiH 27.06.2013.godine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju

Čet, 18. Jul. 2013.

Federalno ministarstvo finansija: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju („Službene novine FBiH“ broj 55/13)

Radionica „Značaj kontrole kvalitete za revizorsku profesiju“  - Konjic, hotel „Garden City“, 03.juli/srpanj 2013. godine

Radionica „Značaj kontrole kvalitete za revizorsku profesiju“ - Konjic, hotel „Garden City“, 03.juli/srpanj 2013. godine

Uto, 25. Jun. 2013.

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine organizira jednodnevnu radionicu „Značaj kontrole kvalitete za revizorsku profesiju“., dana 03.07.2013.godine u Konjicu, u hotelu „Garden City“ Konjic.

Izvanredna Skupština Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 27.06.2013. godine sa početkom u 11,00 sati

Izvanredna Skupština Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, 27.06.2013. godine sa početkom u 11,00 sati

Sri, 12. Jun. 2013.

Upravno vijeće Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev dijela članova Skupštine Revizorske komore, saziva izvanrednu sjednicu Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju

Sri, 06. Mar. 2013.

Federalno ministarstvo finansija: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uslovima izdavanja, obnavljanja i oduzimanja licenci ovlaštenim revizorima i društvima za reviziju („Službene novine FBiH“ broj 17/13)

Održana sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije BiH

Održana sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije BiH

Čet, 01. Nov. 2012.

Dana 30.10.2012. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama hotela „Bosnia“ u Sarajevu, održana je sjednica Skupštine Revizorske komore Federacije Bosne i Hercegovine

Poziv za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2012. godinu

Poziv za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2012. godinu

Sri, 05. Dec. 2012.

Revizorska komora Federacije Bosne i Herecegovine poziva svoje članove, da u skladu sa odredbama člana 3. stav.1 i člana 4. stav 1. Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, pristupe plaćanju fiksnih godišnjih iznosa članarine za 2012. godinu.

Poziv za uplatu cjelokupnog odnosno preostalog iznosa fiksnog godišnjeg članskog doprinosa za 2011. godinu

Poziv za uplatu cjelokupnog odnosno preostalog iznosa fiksnog godišnjeg članskog doprinosa za 2011. godinu

Sri, 05. Dec. 2012.

Pozivamo revizorska društva i ovlaštene revizore koji još nisu izvršili uplatu cjelokupnog odnosno preostalog iznosa na ime fiksnog godišnjeg iznosa članarine za 2011. godinu, da u skladu sa članom 3. stav 1. i članom 4. stav 1. Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH za 2011. godinu broj S-10/11-8 od 28.07.2011. godine, na koju je svoju Saglasnost dalo Federalno ministarstvo finansija aktom broj 04-02-5424/11-D.B.P. od 18.07.2011. godine, izvrše uplatu istih.

Poziv za upis u Registar članstva Revizorske komore FBiH, društvima za reviziju i ovlaštenim revizorima koji još nisu poslali zahtjev za upis

Poziv za upis u Registar članstva Revizorske komore FBiH, društvima za reviziju i ovlaštenim revizorima koji još nisu poslali zahtjev za upis

Sri, 05. Dec. 2012.

Poziv društvima za reviziju i ovlaštene revizore sa važećom licencom izdatom od strane Federalnog ministarstva finansija/financija, koji posluju na teritoriji FBiH, a koji dosad nisu poslali potrebne obrasce sa pratećom dokumentacijom za upis u registar RKFBiH, odnosno nisu izvršili uplatu na ime naknade za upis, da to odmah učine.

© 2022 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7