Aktuelnosti

Poziv za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2012. godinu

Poziv za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2012. godinu

Sri, 05. Dec. 2012.

Revizorska komora Federacije Bosne i Herecegovine poziva svoje članove, da u skladu sa odredbama člana 3. stav.1 i člana 4. stav 1. Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH, pristupe plaćanju fiksnih godišnjih iznosa članarine za 2012. godinu.

Poziv za uplatu cjelokupnog odnosno preostalog iznosa fiksnog godišnjeg članskog doprinosa za 2011. godinu

Poziv za uplatu cjelokupnog odnosno preostalog iznosa fiksnog godišnjeg članskog doprinosa za 2011. godinu

Sri, 05. Dec. 2012.

Pozivamo revizorska društva i ovlaštene revizore koji još nisu izvršili uplatu cjelokupnog odnosno preostalog iznosa na ime fiksnog godišnjeg iznosa članarine za 2011. godinu, da u skladu sa članom 3. stav 1. i članom 4. stav 1. Odluke o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH za 2011. godinu broj S-10/11-8 od 28.07.2011. godine, na koju je svoju Saglasnost dalo Federalno ministarstvo finansija aktom broj 04-02-5424/11-D.B.P. od 18.07.2011. godine, izvrše uplatu istih.

Poziv za upis u Registar članstva Revizorske komore FBiH, društvima za reviziju i ovlaštenim revizorima koji još nisu poslali zahtjev za upis

Poziv za upis u Registar članstva Revizorske komore FBiH, društvima za reviziju i ovlaštenim revizorima koji još nisu poslali zahtjev za upis

Sri, 05. Dec. 2012.

Poziv društvima za reviziju i ovlaštene revizore sa važećom licencom izdatom od strane Federalnog ministarstva finansija/financija, koji posluju na teritoriji FBiH, a koji dosad nisu poslali potrebne obrasce sa pratećom dokumentacijom za upis u registar RKFBiH, odnosno nisu izvršili uplatu na ime naknade za upis, da to odmah učine.

Federalno ministarstvo finansija: Obavještenje društvima za reviziju u Federaciji BiH

Federalno ministarstvo finansija: Obavještenje društvima za reviziju u Federaciji BiH

Pon, 27. Aug. 2012.

Obavještenje društvima za reviziju u Federaciji Bosne i Hercegovine broj 04-49-3950/12 od 14.08.2012.godine

Utvrđivanje i donošenje tarife revizorskih usluga

Utvrđivanje i donošenje tarife revizorskih usluga

Uto, 10. Jul. 2012.

Zaključak Upravnog vijeća RKFBiH u vezi prijedloga i inicijativa koji se odnose na utvrđivanje i donošenje Tarife revizorskih usluga

U vezi minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije revizije

U vezi minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije revizije

Pet, 15. Jun. 2012.

Odgovor Federalnog ministarstva finansija na upit Upravnog vijeća Revizorske komore FBiH u vezi utvrđivanja minimalnog oblika i sadržaja radne dokumentacije obavljanja revizije

Obavijest za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2011. godinu

Obavijest za uplatu fiksnog iznosa godišnjeg članskog doprinosa za 2011. godinu

Čet, 24. Nov. 2011.

Skupština Revizorske Komore Federacije Bosne i Hercegovine je 28.07.2011. godine na svojoj 1. redovnoj sjednici donijela Odluku o stopi doprinosa, iznosu članarina i naknada Revizorskoj komori FBiH za 2011. godinu.

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7