Seminar: „Kibernetička sigurnost: Kako učinkovito upravljati i mjeriti ključni rizik u 2024.godini?; Osnove MSUK i revizije u skladu sa MRevS“, Sarajevo 10.07.2024. godine

Seminar: „Kibernetička sigurnost: Kako učinkovito upravljati i mjeriti ključni rizik u 2024.godini?; Osnove MSUK i revizije u skladu sa MRevS“, Sarajevo 10.07.2024. godine

Sri, 26. Jun. 2024.


Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 10.07.2024. u Sarajevu i online

Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 10.07.2024. u Sarajevu i online

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

organizira specijalistički seminar:

„Kibernetička sigurnost: Kako učinkovito upravljati i mjeriti ključni rizik u 2024.godini?; Osnove MSUK i revizije u skladu sa MRevS“

koji će se održati 10.07.2024. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, kao i online, putem Zoom platformesa početkom u 09:30 sati

Sadržaj  seminara

Modul 1:

Kibernetička sigurnost:Kako učinkovito upravljati i mjeriti klučni rizik u 2024.godini?

•         Razine zrelosti upravljanja kibernetičke sigurnosti

•         Uloga interne revizije u upravljanju rizicima kibernetičke sigurnosti

•         Procjena rizika kibernetičke sigurnosti prema ISO 27005:2022

Predavač: doc.dr.sc. Marko Čular, Ekonomski fakultet u Splitu

Modul 2:

Osnove MSUK i Revizije u skladu sa MrevS

•         Osnove revizije

•         MSKK i MSUK

•         Metodologija revizije – primjer (planiranje, suštinske procedure, pregled i završetak revizije, revizijski fajl)

Predavač: Zijad Hasović, Revizorska komora FBiH

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Seminar će se održati 10.07.2024. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 09:30 sati.

Ukoliko na dan održavanja niste u mogućnosti prisustvovati seminaru u hotelu „Radon Plaza“, seminaru ćete moći pristupiti online putem aplikacije Zoom, preko linka koji će zainteresiranima biti dostavljen i preko kojeg će biti omogućen prijenos seminara.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti na jednu našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba,  najkasnije do 09.07.2024. u 16 sati.

Učesnici koji žele seminaru pristupiti online nam putem prijavnog obrasca trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti seminaru (putem aplikacije Zoom).

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-60/24 od 25.06.2024 ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. U skladu sa čl.10. st. 4. Pravilnika o prijavljivanju, odobravanju i nadzoru organiziranih oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja članova računovodstvene i srodnih profesija broj PPO-1/12-2022, a obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih modula u ovom pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova 5 bodova se priznaje kao specijalistička obuka, dok se 2 boda priznaju kao opća obuka.

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u hotelu „Radon plaza“, u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

>> Prijava

Revizorska komora FBiH organizira jednodnevni seminar, koji će se održati 10.07.2024. u Sarajevu i online

Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine u okviru aktivnosti podrške profesionalnom razvoju članstva, poboljšanju kvaliteta i vrijednosti ljudskog kapitala u revizorskoj profesiji u cilju podizanja kvalitete pružanja revizorskih usluga

organizira specijalistički seminar:

„Kibernetička sigurnost: Kako učinkovito upravljati i mjeriti ključni rizik u 2024.godini?; Osnove MSUK i revizije u skladu sa MRevS“

koji će se održati 10.07.2024. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, kao i online, putem Zoom platformesa početkom u 09:30 sati

Sadržaj  seminara

Modul 1:

Kibernetička sigurnost:Kako učinkovito upravljati i mjeriti klučni rizik u 2024.godini?

•         Razine zrelosti upravljanja kibernetičke sigurnosti

•         Uloga interne revizije u upravljanju rizicima kibernetičke sigurnosti

•         Procjena rizika kibernetičke sigurnosti prema ISO 27005:2022

Predavač: doc.dr.sc. Marko Čular, Ekonomski fakultet u Splitu

Modul 2:

Osnove MSUK i Revizije u skladu sa MrevS

•         Osnove revizije

•         MSKK i MSUK

•         Metodologija revizije – primjer (planiranje, suštinske procedure, pregled i završetak revizije, revizijski fajl)

Predavač: Zijad Hasović, Revizorska komora FBiH

Program seminara

Seminar je podijeljen u određene logičke cjeline, a baziran je na prezentacijama, primjerima i diskusijama. Aktivno učešće u seminaru je preduslov za njegovu uspješnost i optimiziranje nove vrijednosti koju će obezbijediti učesnicima.

Participacija troškova

Učesnici učestvuju u pokriću troškova seminara u iznosu od 90,00 KM.

Uplate na ime pokrića troškova se vrše prije početka seminara na transakcijski račun Komore broj: 1610000092240027.

Seminar će se održati 10.07.2024. godine u Sarajevu, hotel „Radon Plaza“, sa početkom u 09:30 sati.

Ukoliko na dan održavanja niste u mogućnosti prisustvovati seminaru u hotelu „Radon Plaza“, seminaru ćete moći pristupiti online putem aplikacije Zoom, preko linka koji će zainteresiranima biti dostavljen i preko kojeg će biti omogućen prijenos seminara.

Prijava na seminar

U prilogu se nalazi prijavni obrazac za seminar koji možete dostaviti na jednu našu  e-mail adresu: info@rkfbih.ba,  najkasnije do 09.07.2024. u 16 sati.

Učesnici koji žele seminaru pristupiti online nam putem prijavnog obrasca trebaju dostaviti svoju e-mail adresu, na koju će im biti poslan link preko kojeg će biti omogućeno online pristupiti seminaru (putem aplikacije Zoom).

Informacija o bodovanju seminara

Savez računovođa, revizora i finansijskih radnika/djelatnika FBiH Odobrenjem broj OD-60/24 od 25.06.2024 ovaj seminar odnosno pojedinačni program KPR vrednuje kao 7 bodova ili ekvivalentnih obrazovnih jedinica. U skladu sa čl.10. st. 4. Pravilnika o prijavljivanju, odobravanju i nadzoru organiziranih oblika kontinuiranog profesionalnog razvoja članova računovodstvene i srodnih profesija broj PPO-1/12-2022, a obzirom na obuhvat, oblasti i sadržaj tema svih modula u ovom pojedinačnom programu, od ukupnog broja bodova 5 bodova se priznaje kao specijalistička obuka, dok se 2 boda priznaju kao opća obuka.

Dodatne informacije o seminaru

Seminarski materijali će prijavljenim učesnicima seminara biti distribuirani elektronskim putem prije početka izvođenja seminara, kako bi se učesnici mogli adekvatno pripremiti i koristiti iste za praćenje programa. Podsjećamo da će, kao i dosad, nakon seminara materijali biti dostupni i na stranici Komore.

Za prisutne učesnike seminara u hotelu „Radon plaza“, u glavnoj pauzi će biti obezbijeđen ručak.

Kontakt info

Kontakt telefoni i e-adrese za sve dodatne informacije i pitanja u vezi sa ovim seminarom su:

033/ 264-385, 062/677-500 i/ili  info@rkfbih.ba.  

Putem ovih kontakata, odnosno e-adrese bit će obezbijeđena ekspertska podrška u cilju implementiranja sadržaja edukacije u praksi, te će ista učesnicima biti na raspolaganju kontinuirano.

>> Prijava

 

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7