Registar društava za reviziju

REVIZIJA PROFIT d.o.o. Bihać


Adresa:
Bosanskih šehida bb, Bihać


ID broj:
4263677780008

Registarski broj licence FMF:
9010004142

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000970


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nevzet Dervić
tel: 037 352-245
mob. 061 794-092
e-mail: profit.ba@gmail.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:

Selma Rekić, direktor
Nevzet Dervić, prokurist

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Nevzet Dervić
Poslovna adresa: Bosanskih šehida bb, Bihać
Učešće u osnivačkom kapitalu:  70%

Ime i prezime/naziv: LEGNO-SERVICE d.o.o. Bihać
Poslovna adresa: Hasana bega Biščevića 32, Bihać
Učešće u osnivačkom kapitalu:  30%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Nevzet Dervić
Reg.broj licence FMF: 3010003147
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Selma Rekić
Poslovna adresa: Bosanskih šehida bb, Bihać
Ime i prezime: Nevzet Dervić


Poslovna adresa: Bosanskih šehida bb, Bihać


← Registar

© 2021 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7