Registar društava za reviziju

RECONS d.o.o. Sarajevo


Adresa:
Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo


ID broj:
4201913250001

Registarski broj licence FMF:
9090048134

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000950


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Nedžad Grcić
Tel./fax 033 659 271
e-mail: revizija@recons.ba
www.recons.ba


Osoba ovlaštena za zastupanje:
Nedžad Grcić, direktor


Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Enver Beganović
Poslovna adresa: Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu:  33,33%

Ime i prezime/naziv: Nedžad Grcić
Poslovna adresa: Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu:  33,34%

Ime i prezime/naziv: Damir Nurkić
Poslovna adresa: Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo
Učešće u osnivačkom kapitalu:  33,33%


Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Enver Beganović
Reg.broj licence FMF: 3091150239
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Damir Nurkić
Reg.broj licence FMF: 3094041211
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Nedžad Grcić
Poslovna adresa: Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo


← Registar

© 2023 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7