Registar društava za reviziju

conFINSA d.o.o. Tešanj


Adresa:
Cerovac bb, Tešanj


ID broj:
4218733650001

Registarski broj licence FMF:
9040019136

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000900


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Adisa Bešlagić
mob. 061 422-130
e-mail: adisa.beslagic@yahoo.com


Osoba ovlaštena za zastupanje:
Sidreta Halilović, direktor

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Adisa Bešlagić
Poslovna adresa: Cerovac bb, Tešanj
Učešće u osnivačkom kapitalu:  50%

Ime i prezime/naziv: Sidreta Halilović
Poslovna adresa: Cerovac bb, Tešanj
Učešće u osnivačkom kapitalu:  50%


Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Sidreta Halilović
Reg.broj licence FMF: 3040586228
Angažiran kao: Zaposlenik

Ime i prezime: Adisa Bešlagić
Reg.broj licence FMF: 3040585220
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Sidreta Halilović
Poslovna adresa: Cerovac bb, Tešanj

 


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7