Registar društava za reviziju

REVIZIJA KOVAČEVIĆ d.o.o. Bihać


Adresa:
Bihaćke Republike Blok B-K 4/4, Bihać


ID broj:
4263051870005

Registarski broj licence FMF:
9010418102

Matični br.reg. članstva RKFBiH:
100000880


Pravni oblik:
društvo sa ograničenom odgovornošću


Kontakt podaci:
Kontakt osoba: Šemso Kovačević,
Esma Kovačević
Tel.: 037 310-308
E-mail: revizija.kovacevic@online.ms
www.revizija-kovacevic.com


 

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Šemso Kovačević, direktor

 

Osnivači/članovi društva:

Ime i prezime/naziv: Esma Kovačević
Poslovna adresa: Bihaćke Republike Blok B-K 4/4, Bihać
Učešće u osnivačkom kapitalu: 100%

Ovlašteni revizori društva:

Ime i prezime: Esma Kovačević
Reg.broj licence FMF: 3010825234
Angažiran kao: Zaposlenik

Članovi uprave:

Ime i prezime: Šemso Kovačević
Poslovna adresa: Bihaćke Republike Blok B-K 4/4, Bihać


← Registar

© 2024 Revizorska komora Federacije Bosne i Hercegovine
Design by Creative 24/7